GAMLE DYDER, NYE VINKLER

LOLK HVILER PÅ STOLTE FAGLIGE TRADITIONER, MEN IKKE PÅ LAURBÆRRENE. SIDEN BEGYNDELSEN AF 1950’ERNE HAR VI DELTAGET I FLERE END 4000 PROJEKTER.

Flere af vore medarbejdere har været med mere end 25 år. Det forhindrer os imidlertid ikke i samtidig at være nytænkende. Vores tegnestue tør udfordre arkitektfagets normer og fremlægge forslag, som skiller sig ud. Hos os skaber erfarne og innovative fagfolk unik, visionær arkitektur – inspireret af ny viden og den seneste 3D-teknologi.

Alsidig arkitektur – LOLK tegner alt fra parcelhuse til domicilejendomme og forlystelsesparker, og kunderne spænder fra private til nogle af landets største industrivirksomheder. Desuden løser vi mange opgaver for offentlige bygherrer.

Vi skaber arkitektur med sans for detaljer og fungerer som uvildig sparringspartner inden for alle arkitektfagets discipliner, herunder idéoplæg, skitsering, 3D-modellering, projektering, byggeledelse, økonomistyring og fotorealistiske illustrationer.

Gennem helhedsorienteret tænkning sikres, at arkitektur, brugsglæde og bæredygtighed går op i en højere enhed – under hensyntagen til det aktuelle budget.

Den lige vej fra idé til byggeri – LOLK søger at optimere byggeprocessens faser og overgangen imellem dem. Vi er en loyal, helhedsorienteret og fremsynet sparringspartner inden for bl.a. skitsering, projektering, projektudvikling samt beskrivelse og byggestyring. Dermed sikres hurtig og effektiv projektafvikling, og man garderer sig mod ubehagelige overraskelser.

Erfaring – LOLK har godt 60 års erfaring i at vurdere og planlægge byggeprojekter samt rådgive om materiale- og metodevalg. Vi kender byggeriets faser og de optimale fremgangsmåder. I kraft af en mindre og yderst smidig organisation kan vi reagere meget hurtigt og sikre den kortest mulige vej fra idé til færdigt byggeri. Undervejs i processen arbejder vi proaktivt for at sikre bygherrens interesser, herunder overholdelse af tidsplaner.

Samarbejdspartnere:

Vi arbejder for en bred vifte
af virksomheder, institutioner
og private kunder. 

+ + KATALYSATOR FOR DRØMME + +