PRIVATLIVSPOLITIK

INDLEDNING

I forbindelse med ændringen af persondataloven den 25. maj 2018 opdateres vores privatlivspolitik, så den opfylder kravene til EU’s Databeskyttelsesforordning GDPR, General Data Protection Regulation.

Persondata er alle typer af information, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du køber vores ydelser, indsamler og behandler vi sådanne informationer.

HVILKEN TYPE PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler og behandler kun de nødvendige oplysninger for at kunne servicere dig bedst muligt. Vi indsamler følgende for privatpersoner: navn, folkeregister adresse, telefonnummer, e-mailadresse. For virksomheder indsamles: firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktpersoner, CVR-nummer mv.

HVAD BRUGES DE TIL/FORMÅL

Vi behandler udelukkende dine oplysninger til at opretholde et kunde- og samarbejdspartnerforhold sådan, at vi kan opfylde vores forpligtelser iht. indgåede aftaler.

HVEM MODTAGER DINE OPLYSNINGER

Vi videregiver dine oplysninger til tredjepart, når det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, eksempelvis til rådgivere, entreprenører, advokat eller revisor.

HVOR OPBEVARES DATA

Dine oplysninger opbevares på servere placeret i DK eller i lande, der kan give dine oplysninger tilstrækkelig beskyttelse.

HVOR LÆNGE OPBEVARES DATA

Som udgangspunkt opbevares dine oplysninger i 5 år i henhold til bogføringsloven, medmindre anden lovgivning stiller andre krav.

HVORDAN BESKYTTER VI DATA

Vi foretager de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

ADGANG TIL OPLYSNINGER/DINE RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger, som vi har registeret om dig ved at kontakte os. Send en mail til mail@lolk.dk eller ring til os på 7513 0333. Vi kan opkræve et mindre administrationsgebyr til dækning af omkostninger forbundet med anmodningen. Du kan naturligvis altid få urigtige oplysninger slette eller rettet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik eller til hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, kan du rette skriftlig henvendelse til mail@lolk.dk

+ + KATALYSATOR FOR DRØMME + +